မိတ္ဆက္

မဂၤလာပါ။
ေအးမြန္ျမတ္ပါ။ 


ဂ်ပန္ဘာသာစကားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘာသာျပန္/စကားျပန္အလုပ္ကိုလုပ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ၉ႏွစ္နီးပါးေနထိုင္ခဲ႔ျပီး ဘာသာျပန္/စကားျပန္အလုပ္ကို၅ႏွစ္ေလာက္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
နဂိုယာတကၠသိုလ္မွာ မတူကဲြျပားယဥ္ေက်းမွဳဆက္ဆံေရးႏွင္႔သက္ဆုိင္ေသာ
အသံုးခ်ဘာသာေဗဒကိုအထူးျပဳသင္ခဲ႔ျပီး ဘဲြ႕လြန္ဘဲြ႕ကိုယူခဲ႔ပါတယ္။
ေက်ာင္းျပီးေတာ႔ တိုက်ိဳျမိဳ႕က အိုင္တီကုမၸဏီတစ္ခုမွာ၅ႏ်ွစ္အလုပ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
သားအငယ္ကိုေမြးျပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ဘုိ႕ စဥ္းစားခဲ႔ပါတယ္။ အလုပ္ေျပာင္းဘုိ႕အတြက္ အဆက္အသြယ္ရျပီး NTT DATA Myanmar ကုမၸဏီဖြင္႔လွစ္ဘုိ႕ အလုပ္ရျပီး ရန္ကုန္ကိုျပန္လာခဲ႔ပါတယ္။

အဲဒီကုမၸဏီမွာ ၃ႏွစ္အလုပ္လုပ္ခဲ႔ျပီး ကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ခဲ႔ပါတယ္။
ဘာသာျပန္/စကားျပန္လုပ္ငန္းကို ၀ါသနာပါတာကတေႀကာင္း  ဘဲ႕ြလြန္အထူးျပဳယူခဲ႔တဲ႔ဘာသာရပ္ျဖစ္တာကတေႀကာင္းတို႕ေႀကာင္႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။
တကယ္ကေတာ႔ ဘာသာျပန္/စကားျပန္လုပ္ငန္းကို တြဲဘက္အလုပ္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ႔တာ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ေလာက္မ်ားကတည္းကပါပဲ။ဒါေႀကာင္႔ဂ်ပန္ဘာသာနဲ႕ပတ္သက္လို႕အကူအညီလုိခဲ႔ရင္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။ ကၽြန္မအတတ္ႏိုင္ဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္ပါတယ္။

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。